Voor wie?

De methode Heijkoop wordt gebruikt bij cliënten in alle levensfasen voor:

  • Aanvulling op de gangbare diagnostiek. Bij cliënten die op grond van hun handicap, stoornis of syndroom een speciale begeleiding nodig hebben. Denk hierbij aan cliënten met een zintuiglijke handicap, psychiatrische problematiek, communicatiestoornissen, autisme, ADHD, een verstandelijke of meervoudige handicap. Het ‘wie’ van de persoon staat hierbij centraal i.p.v. het ‘wat’ van de handicap of stoornis.
  •  Behandeling van cliënten wiens dagelijks leven ernstig is ingeperkt als gevolg van langdurig schadelijk gedrag (b.v. agressie, zelfverwonding)
  • Structurele  kwaliteitsverbetering van begeleiden/behandelen, wonen/werken.
  • Deskundigheidsbevordering van begeleiders die werken met cliënten waarbij de afstemming op elkaar niet vanzelfsprekend is.
  •  Vragen rondom individuele cliënten die voort komen uit onmacht, onzekerheid en bezorgdheid.