“ Bewustzijn + Kennis = Inzicht ”

In mijn praktijk als supervisor richt ik mij op mensen die een verdiepingsslag willen maken t.a.v. hun eigen functioneren in het werk. Samen met de supervisant onderzoeken we hoe jij op je eigen manier je beroep beter vorm kunt geven. Supervisie is een begeleidingsvorm waarbij de supervisor de ander (supervisant) uitnodigt en aanzet tot zelfreflectie in relatie tot een bepaalde leervraag.

Supervisie is geschikt voor mensen:

 • Die met mensen werken.
 • Die in hun dagelijkse werk behoefte hebben aan ondersteuning.
 • Die zich overbelast voelen.
 • Die na een tijd werken stil willen staan bij hun eigen functioneren.
 • Die meer plezier in hun werk willen ervaren.
 • Die behoefte hebben aan een sparringpartner die ook confronteert.

Luiten Consult verzorgt supervisietrajecten voor individuen en voor groepen (max. 4 personen). Ik werk vooral met mensen die persoonlijke leervragen hebben op het gebied van:

 • Leidinggeven
 • Communicatie
 • Interactie
 • Loopbaan
 • Persoonlijk gedrag

Bewustwording, acceptatie en persoonlijke ontwikkeling staan centraal bij supervisie

Voorafgaand aan een supervisietraject zal ik een intakegesprek voeren om de supervisie in kaart te brengen. Wederzijdse verwachtingen komen aan de orde. Ik maak duidelijk wat mijn supervisiestijl en werkwijze is. Het wederzijdse besluit om een samenwerking aan te gaan volgt na afloop van dit gesprek.

Door supervisie ga je steeds beter ontdekken welke motieven, opvattingen en patronen je eigen handelen beïnvloeden. Een supervisie traject bestaat doorgaans uit 10 gesprekken van elk 1,5 uur.

Supervisie kan onderdeel zijn van opleidings- en registratietraject. Ik ben hiervoor geregistreerd bij de LVSC