“ Ruimte voor het persoonlijke en de kracht van het gezamenlijke ”

In de praktijk is bij zowel gedragswetenschappers, casemanagers, coaches als hun organisatie, een toenemende behoefte aan:

 • Methodische vormen van videogebruik om teams en gezinnen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte beeldvorming en daarop gebaseerde kwaliteit van begeleiding van cliënt /kind.
 • Instrumenten waarmee begeleiders en familieleden actief betrokken worden bij het gehele proces van beeldvorming en de toepassing.
 • Directe toepasbaarheid in de praktijk.
 • Een opleiding die aansluit bij de professionele en persoonlijke behoefte(n).
 • Een overzichtelijke en beperkte tijdsinvestering; de opleiding is volledig modulair.
 • Een kleine en intensieve studiegroep (maximaal 8 deelnemers)
 • Certificering en daarmee opname in register van erkende Heijkoop-trainer/coaches

Opzet

De opleiding bestaat uit een verplichte basismodule Ontdekkend Kijken en een tot vier vervolgmodules naar keuze.

Het met een positieve kwalificatie afsluiten van de basismodule Ontdekkend Kijken (videoanalyse) is voorwaarde voor het volgen van een of meer vervolgmodules. Er zijn vier vervolgmodules gericht op de toepassing van de vier andere instrumenten namelijk: Videotraining, Functioneringsprofiel, Relatiedynamiek en Probleemoplossend samenwerken (Probleemgedrag is extra kans).

Alle modules bestaan uit een aantal studiedagen en supervisies. Tijdens de studiedagen wordt elementaire kennis behandeld en vaardigheden van het instrument geoefend. In de supervisiebijeenkomsten krijgt de cursist feedback op de toepassing van het instrument in de praktijk.
Elke module wordt afgesloten met een kennis- en vaardigheidstoets.

Inhoud vijf modules

 1. Basismodule Ontdekkend Kijken: Deze module is gericht op het direct leren toepassen van het instrument Ontdekkend Kijken in de eigen werkpraktijk. Ontdekkend Kijken is behalve nuttig voor de begeleiding en behandeling van cliënten met ernstig probleemgedrag, het helpt ook de zorg en begeleiding te verbeteren voor mensen met een afwijkende ontwikkeling die binnen hun mogelijkheden een normaal leven leiden. Het belangrijkste argument om dit instrument in te zetten, is het directe positieve effect op het welzijn van de cliënt en op de vergroting van zijn mogelijkheden. Het regelmatig inzetten van Ontdekkend Kijken draagt bij aan het welbevinden en de ontplooiing van cliënten en begeleiders.
 2. Videotraining: Deze module is gericht op het direct toepassen van het instrument Videotraining in de praktijk. Dit instrument is bij uitstek geschikt om de ouder/begeleider persoonlijk te ondersteunen bij het eigen maken van begeleidingskwaliteiten. Men leert zichzelf feedback geven op de toepassing van de door hen gekozen begeleidingskwaliteiten die belangrijk zijn in hun relatie met het kind / de cliënt. Die kwaliteiten zijn naar voren gekomen uit de inzichten die zijn opgedaan bij de inzet van een of meerdere instrumenten binnen de Methode Heijkoop.
 3. Functioneringsprofiel
 4. Relatiedynamiek
 5. Probleemoplossend samenwerken (Probleemgedrag is extra kans).

Certificering

Na een succesvolle afronding van de modules Ontdekkend Kijken en Videotraining is men gecertificeerd als Heijkoop-videotrainer.
Na een succesvolle afronding van de basismodule en drie keuze modules is men gecertificeerd als Heijkoop-coach.

Bewijs van deelname

Wanneer een cursist de module afsluit maar niet het vereiste eindniveau heeft behaald, ontvangt hij een bewijs van deelname. Er is een mogelijkheid om extra supervisie aan te vragen en zo alsnog het deelcertificaat te behalen.

Voor beiden vormen van certificering geldt dat het volgen van vervolgmodule(s) binnen twee jaar na het afsluiten van de basismodule Ontdekkend Kijken moet zijn gestart.