“ Ontwikkeling is een gevolg, geen doel ”

Opleiding tot Heijkoop-videotrainer/coach

Deze praktijkgerichte opleiding tot Heijkoop-trainer/coach is bedoeld voor degenen die vanuit hun (toekomstige) functie gezinnen en teams willen coachen met behulp van de inzet van een of meer instrumenten uit de Methode Heijkoop. U leert de inzichten, methodische werkvormen en gesprekstechnieken voor deze specifieke manier van coachen. Na certificering kunt u als Heijkoop-coach of als Heijkoop-videotrainer zelfstandig gezinnen en teams coachen. Het is een intensieve parttime opleiding die u naast uw werk kunt volgen.

De opleiding tot Heijkoop-trainer/coach is er als dagopleiding, op diverse plaatsen in Nederland en start een aantal malen per jaar.

Voor wie bestemd

Deze opleiding is bestemd voor mensen die graag de kennis, kunde en vaardigheden willen ontwikkelen om de Methode Heijkoop met al haar facetten toe te passen. In de praktijk zijn dat gedragswetenschappers, casemanagers, coaches en gespecialiseerde medewerkers, die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld, om gezinnen en/of teams te adviseren of te coachen.

Opzet

  • De opleiding bestaat uit de verplichte basismodule Ontdekkend Kijken, een methodische manier van videoanalyse en vier vervolg modules naar keuze.
  • Het met een positieve kwalificatie afsluiten van de basismodule Ontdekkend Kijken is voorwaarde voor de deelname aan een of meer vervolgmodules. Er zijn vier vervolgmodules: Videotraining, Functioneringsprofiel, Relatiedynamiek en Probleemoplossend samenwerken.
  • Alle modules bestaan uit een aantal studiedagen en supervisiebijeenkomsten. Tijdens de studiedagen leert men de elementaire kennis en vaardigheden voor de toepassing van het betreffende instrument. De studiedagen worden afgesloten met een kennistoets.
  • De supervisiebijeenkomst is gericht op de toepassing van het instrument  in een team of gezin. De supervisie wordt afgesloten met een vaardighedentoets.
  • Het maximaal aantal deelnemers per module is acht. De supervisiegroep bevat maximaal vier personen.

Werkvormen

Tijdens de studiedagen wordt 25 % van de tijd besteed aan theorie en 75 % aan praktisch oefenen. Tussen de studiedagen en supervisiebijeenkomsten bestudeert u de theorie en oefent u met de toepassing van het instrument (verwerkingstaken).

Docenten

De docenten, die verbonden zijn aan de ‘Heijkoop-academy’, hebben een veel praktijkervaring opgedaan met het toepassen van de Methode bij diverse doelgroepen. Zij doceren niet maar stimuleren, inspireren, brengen theorie tot leven en helpen u een Heijkoop-trainer/coach te worden.