“ Eigen maken kost tijd ”

Module Videotraining

Het instrument Videotraining is bij uitstek geschikt is om de ouder/begeleider persoonlijk te ondersteunen bij het eigen maken van begeleidingskwaliteiten die zijn voortgekomen uit de inzichten die ontstaan zijn binnen de toepassing van een of meerdere instrumenten. De ouder/begeleider leert zichzelf feedback te geven op de toepassing van de door hem gekozen begeleidingskwaliteiten die belangrijk zijn in zijn relatie met het kind/cliënt.

Module Videotraining

 • Start meerdere keren per jaar.
 • Omvang: 5 intensieve praktijkgerichte dagen verspreid over een 4 à 5 maanden.
 • Deelnemers: degenen die de Basismodule Ontdekkend Kijken met goed gevolg hebben afgesloten en oud-cursisten die vallen binnen de overgangsregeling.
 • Maximaal aantal deelnemers: 8
 • Kosten: € 1.225,- inclusief studiemateriaal & lunch
 • Locaties: Heusden, Huis ter Heide en Deventer (Teja Luiten)
 • De module wordt verzorgd door gecertificeerde Heijkoop-opleiders
 • Inhoud en opzet module
 • Ga naar Inschrijfformulier

Module Functioneringsprofiel

Met dit instrument wordt een totaalbeeld van de cliënt gecreëerd. De ontwikkeling van vaardigheden, taalgebruik en taalbegrip worden vergeleken met de sociale, emotionele en persoonlijkheid- of zelfontwikkeling. De begeleider kan er zijn, meestal onbewuste, verwachtingen mee onderzoeken op over- en onderschatting.

Module Functioneringsprofiel:

 • Start diverse data 2016;
 • Omvang: 5 intensieve praktijkgerichte dagen, verspreid over een 4 maanden.
 • Deelnemers: degenen die de Basismodule Ontdekkend Kijken met goed gevolg hebben afgesloten.
 • Aantal deelnemers: max. 8
 • Kosten: € 1.225,-, inclusief studiemateriaal & lunch.
 • Locaties: Heusden (Jacques Heijkoop), Deventer (Teja Luiten).
 • De module wordt verzorgd door gecertificeerde Heijkoop-docenten.
 • Ga naar: Inschrijfformulier

Module Probleemoplossend Samenwerken

Jacques Heijkoop start in september met de module Probleemoplossend Samenwerken (Probleemgedrag = extra kans)

Overgangsregeling voor oud-cursisten

Voor degenen die enige tijd geleden een basis- en/of vervolgcursus hebben gevolgd geldt momenteel een overgangsregeling waar je gebruik van kunt maken om deel te nemen aan het certificeringtraject.

Overgangsregeling

De overgangsregeling bestaat uit het maken van:

 • een overzicht van de recente inzet van het instrument Ontdekkend Kijken;
 • het filmen van de eigen uitvoering van Ontdekkend Kijken;
 • een reflectie op de uitvoering van Ontdekkend Kijken.

Beoordeling

De beelden en het verslag worden getoetst op:

 • of op een uitnodigende manier deelnemers gestimuleerd worden om actief en betekenisvol te kijken.
 • of bij het ontvangen van reacties en uitspraken van deelnemers onderscheid wordt gemaakt tussen de inbreng van personen en het ontvangen van de inhoud.

Op grond daarvan volgt binnen max. vier weken (m.u.v. de vakantieperiodes) een advies. Dat advies kan bestaan uit:

 • het vervolgen van het certificeringtraject omdat voldaan is aan de normen die gelden voor het certificaat basismodule Ontdekkend Kijken;
 • het volgen van minimaal drie supervisies bij een erkende docent Methode Heijkoop met als doel alsnog te voldoen aan de normen die gelden voor certificaat Ontdekkend Kijken;
 • de Basismodule Ontdekkend Kijken te gaan volgen.

Kosten

 • De kosten voor de beoordeling van de uitvoering van één instrument zijn € 125,-
 • Voor het volgen van drie supervisies wordt € 375,- in rekening gebracht.
  De supervisie is gebaseerd op de competentieontwikkeling van de vaardigheden voor de toepassing van het instrument.
 • De kosten voor deelname aan de basismodule Ontdekkend Kijken zijn € 1.695,- exclusief studiemateriaal.

 

Oriëntatiecursus Heijkoop

Voor:
Begeleiders, behandelaren en leidinggevenden  die willen kennismaken met de visie en de instrumenten van de methode Heijkoop.

Duur:
Twee tot vier dagdelen.

Deelname:
Maximaal 12 personen.
Kosten:
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

info@luitenconsult.nl

Anders kijken naar weerstand met behulp van de methode Heijkoop

Voor:
Begeleiders, behandelaren die anders willen leren kijken naar weerstand met behulp van de Methode Heijkoop.

Duur:
Vier dagdelen.

Deelname:
Maximaal 12 personen.

Wanneer:
In het werken met kinderen en volwassenen kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordoen die voor jou als begeleider lastig zijn. Je kunt je als begeleider  weerstand tegen komen. In deze training leer je op een andere manier te kijken naar deze weerstand met behulp van instrumenten uit de Methode Heijkoop.

Kosten:
Vraag vrijblijvend een offerte aan.

info@luitenconsult.nl