Methode Heijkoop ©:  ‘Anders kijken naar…’

vergrootglas

Psychologen, orthopedagogen, managers , begeleiders en familie die betrokken zijn bij kinderen of cliënten in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, de Ouderen- of de Jeugdzorg hebben veel baat bij de instrumenten van de Methode Heijkoop.

De Methode Heijkoop© bestaat uit vijf instrumenten die betrokkenen helpen op een gestructureerde en veilige manier samen te werken met hun kind of cliënt. Het brengt opvoeders en begeleiders op een vanzelfsprekende manier toe naar een nieuwe manier van kijken naar hun kind of cliënt. Die nieuwe kijk heeft grote invloed op het contact en de relatie met de cliënt. Het brengt een veranderingsproces op gang bij alle betrokkenen. De begeleider ontwikkelt als vanzelf nieuwe begeleidingskwaliteiten, wat er onmiddellijk toe leidt dat de cliënt beter functioneert. Een positieve bijwerking daarvan is dat probleemgedrag afneemt.

De ervaring leert dat deze verworvenheden verstrekkende invloed hebben op zowel de kwaliteit van de zorg die het betrokken team levert, als op de kwaliteit van de zorgorganisatie. Cliënten groeien er persoonlijk door, hun leven wordt waardevoller. Ook begeleiders ontwikkelen zich persoonlijk, en doen hun werk met meer voldoening.

 

Wat doet de Methode Heijkoop.

vogel-op-camera

De methode helpt betrokkenen anders te kijken naar de cliënt. De methode is gebaseerd op jarenlange praktijkervaringen binnen de begeleiding en behandeling van cliënten over wie men zich ernstige zorgen maakt. Zorgen over moeilijk te begrijpen en/of bedreigend gedrag of een onverklaarbare achteruitgang van de algemene ontwikkeling. De methode is ontwikkeld door de ontwikkelingspsycholoog Jacques Heijkoop.

Het antwoord op deze vastgelopen situaties wordt gezocht in het onderzoeken en veranderen van sociale interacties.

Bij veel gedrags-, emotionele en psychische problematiek speelt op de achtergrond een ernstig gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Uitgangspunt is het versterken van het (zelf) vertrouwen. Het persoonlijk ervaren van invloed is hierbij een belangrijke factor. Als die ervaringen een structureel onderdeel gaan vormen van het dagelijkse leven groeit het zelfvertrouwen en komt er een veranderingsproces op gang.

De methode wordt krachtig ondersteund door een set instrumenten die richting en inhoud geven aan dat onderzoek.  Tijdens de werkbijeenkomsten staat de methodische vorm van videoanalyse centraal. Dat geeft inzicht hoe er beter bij cliënt aangesloten kan worden en dit levert uiteindelijk concrete richtlijnen op voor de dagelijkse begeleiding. Hierdoor worden situaties beter hanteerbaar voor cliënten en hun begeleiders. Het resultaat is verbetering van welzijn voor beide. Zie voor meer informatie www.heijkoop.nu