“ Wat identiek lijkt, is dat in meer detail niet ”

De consultatie van Luiten Consult vind plaats met behulp van de methode Heijkoop. De duur van de inzet is afhankelijk van de vraag. Een kortdurende crisisinterventie is mogelijk, een wat langer durende inzet is nodig bij (ernstig) vastgelopen situaties. Tijdens de korte superviserende inzet wordt feedback en tips gegeven aan gedragdeskundige, behandelcoördinator en evt. persoonlijk begeleider. Een wat langer durende inzet is nodig bij (ernstig) vastgelopen situaties.

Binnen consultatie worden verschillende fases onderscheiden:

1. Oriëntatie en analyse

 • Intake met leidinggevende, behandelcoördinator, persoonlijk begeleider, familielid.
 • Kennismaken met de cliënt en video observatie in het dagelijks leven van de cliënt.
 • Uitwisselen van de observaties met betrokken team, voorlichting over de methode Heijkoop. En op grond van deze eerste fase volgt een advies voor het vervolg van de behandeling.

2. Bewustwording en beeldvorming

 • Werkbijeenkomsten ‘Ontdekkend Kijken’. Met betrokkenen wordt een gestructureerde wijze van videoanalyse gedaan.
 •  Eventueel werkbijeenkomsten ‘Functioneringsprofiel’, of ‘Relatiedynamiek’ of ‘Probleemoplossend samenwerken’.

 3. Invoering en eigen maken

 • Samenvatting van opgedane inzichten.
 • Formuleren van begeleidingskwaliteiten door de begeleiders.
 • Videotraining voor de individuele begeleider op de werkvloer.
 • Plenaire uitwisseling van de individuele ontwikkeling van de begeleidingskwaliteiten.

 4. Onderhoud en opfrissen

 • Evaluatie van het proces.
 • Waar nodig opfrissen van opgedane kennis en vaardigheden.

De effectiviteit van de consultatie wordt sterk vergroot in de mate waarin er binnen het team van begeleiders en degenen die hen coachen kennis is over de methode. De kans op structurele borging van de effecten van de consultatie is het groots als er in de dienstverlenende organisatie als geheel beleid hierover wordt ontwikkeld.