“ Ontwikkeling is een doorlopend proces ”

Coaching is een begeleidingsvorm om je professionele werken op een hoger plan te brengen. Leervragen zijn gericht op ontwikkeling en het behalen van een beter resultaat.

‘Coachen’ is een begeleidingsvorm waarbij de coach je aanzet en uitnodigt tot zelfreflectie in relatie tot een bepaalde coachvraag. Hierdoor wordt je als coachee bewust van je leerproces. Je krijgt inzicht in je persoonlijke normen, waarden, overtuigingen, opvattingen, motieven, kwaliteiten en valkuilen. Je leert je eigen geformuleerde coachvraag te beantwoorden.

Coaching is geschikt voor mensen

 • Die zich willen voorbereiden of ter ondersteuning van hun nieuwe functie.
 • Die onzeker zijn over het werk
 • Die re-integreren na afwezigheid
 • Die conflicten hebben op het werk
 • Die problemen ervaren in de samenwerking
 • Die merken dat de resultaten achterblijven ondanks de persoonlijke inzet.

Voorafgaand aan een coachtraject zal ik met u en/of de betrokken personen uit de organisatie een vrijblijvend intakegesprek voeren om de coachvraag in kaart te brengen en het gewenste resultaat (doel) te bespreken. Wederzijdse verwachtingen komen aan de orde. Ik maak duidelijk wat mijn coachstijl en werkwijze is. Het wederzijdse besluit om een samenwerking aan te gaan volgt pas na afloop van dit gesprek.

Luiten Consult verzorgt coachtrajecten voor individuen en voor teams. Ik werk vooral met mensen die een coachvraag hebben op het gebied van

 • Leidinggeven
 • Communicatie
 • Interactie
 • Loopbaan
 • Opleiden
 • Persoonlijk gedrag

De duur van een coachtraject is vooral afhankelijk van de coachvraag en de doelstelling die de coachee verwoordt. Op basis hiervan maak ik een inschatting van het benodigde aantal gesprekken. Ik laat u dat weten in het intakegesprek. Als richtlijn mag voor een individueel traject een tijdsinvestering van 4 tot 7 maal 1,5 uur worden gehanteerd. Voor een coachingstraject voor een team is de richtlijn 4 tot 7 maal 2 uur.

Inzicht, zelfverantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid staan centraal bij coaching.